Perquè la mida del gra importa en el vending i el dispensing

granulometria als productes vending

La regularitat i homogeneïtat del gra, factors clau per a lactis, xocolates i cappuccino aglomerats.

Un dels factors que més influeix en el comportament del producte soluble a la màquina de vending, és la granulometria: la distribució de mides dels grans que constitueixen el soluble. La granulometria pot ser homogènia (totes les partícules amb la mateixa mida) o dispersa (el soluble té partícules petites, mitjanes i grans).

Productes amb una major concentració de partícules fines (per exemple, més de 50% les partícules amb una mida a sota de 0,2mm), fan la cova als dipòsits de les màquines automàtiques i poden deixar restes insolubles a la zona de la cassoleta, que pot embosar la màquina. A més, les partícules de fracció gran (mida superior als 2mm) poden produir un canvi important en la densitat del producte des que s’elabora fins que la màquina eroga el producte, ja que aquestes partícules es poden anar fraccionant en partícules més petites , bé en el trasllat del producte als vehicles de repartiment o per la fricció que es produeix al contenidor de la màquina amb altres partícules o amb elements mòbils.

Per evitar aquests problemes, els productes solubles Simat que es fan servir en màquines de vending, dispensing i càpsules han passat per un procés d’aglomeració, on es converteix la pols fina, en un producte aglomerat i amb valor afegit.

Simat ofereix solubles homogenis i amb granulometria òptima

Un producte soluble amb una granulometria dispar genera una manca d’homogeneïtat i regularitat en la dosificació de la màquina automàtica, provocant irregularitats a les propietats organolèptiques per als consumidors. D’altra banda, pot provocar disfuncionalitats a la màquina creant embussos i sobrecostos operatius i de manteniment.

Per això des del departament tècnic de SIMAT apostem per desenvolupar llets, cacaus, cappuccinos i infusions per a màquines automàtiques amb una granulometria homogènia. L’objectiu és aconseguir grans de mida òptima, per evitar que els grans es trenquin i al costat dels petits generin emboços a les màquines de vending o dispensing.

Simat com a fàbrica de productes solubles per al vending, horeca i retail utilitzem tecnologies de fabricació que permeten crear productes solubles òptims, basats en una granulometria homogènia i regular.

Preparats alimentaris Simat fa més de 40 anys que fabrica i desenvolupa productes solubles aglomerats, que funcionen en màquines automàtiques de vending, dispensing i càpsules, competitius, saludables, assegurances i cada vegada més sostenibles.

CONTACTE


Sol·licita més informació
Ens posarem en contacte amb tu per informar-te sense compromís